Immediatprotesen

En immediatprotese er en protese, som indsættes lige efter udtrækning af de naturlige tænder. Immediatprotesen er altså fremstillet før de naturlige tænder trækkes ud, så den er altså færdig den dag patienten får fjernet de naturlige tænder.

Der bliver taget et aftryk af patientens kæbe, med de tænder der skal fjernes. På laboratoriet fjerner man på den gipsmodel der er fremstillet efter aftrykket, de tænder der skal trækkes ud. Så har man nu en model af knoglen som den vil se ud efter tandudtrækningerne. Nu fremstilles protesen så efter forskellige registreringer.

Når tænderne så er fjernet, indsættes immediatprotesen. Den erstatter nu de udtrukne tænder. Fordelen ved immediatproteser , er bla at patienten undgår at skulle gå uden tænder, samtidig med protesen virker som beskyttende bandage over kæben, hvor tænderne er trukket ud. Den beskytter også knoglen mod overbelastning og smerte.

Protesen skal efter ca. 2-6 mdr tilpasses de naturlige forandringer der vil ske når kæben heler op efter tandudtrækningerne. Denne tilpasning hedder en rebasering, Nogle patienter skal have sin immediatprotese rebaseret flere gange. Læs om rebasering ved at klikke her.

Når en protese indsættes direkte efter tandudtrækninger vil kæben efterfølgende forandre sig når den heler op. Det er fordi knoglen lukker sig over de huller, som tænderne har siddet i, og derved bliver knoglen mindre, smallere og lavere. Dette vil bevirke at protesen bliver løs, da der opstår et hulrum mellem gumme og protese, svarende til det knoglen svinder. Protesen skal herefter laves om så den passer på den forandret knogle. Dette gøres ved at taget et nyt aftryk inden i protesen, så der kan laves en ny “bund” i protesen, så den kommer til at passe igen.
Patienten skal undvære protesen i 5-6 timer mens rebaseringen foretages på eget laboratorium. Det er forskelligt hvornår en rebasering  af en immediatprotese er nødvendig. Som beskrevet tidligere er det ofte nødvendigt med flere rebaseringer med tiden.

Immediatprotesen

En immediatprotese er en protese, som indsættes lige efter udtrækning af de naturlige tænder.

Helprotese

En helprotese er en tandprotese der erstatter alle tænder i overkæben og/eller underkæben.

Molloplast B

Molloplast B, som dette bløde materiale hedder, bliver anvendt når man vil hjælpe de patienter der har smerter i forbindelse med brug af undermunds

Implantatprotese

Implantatprotese eller tryklåsprotese som det også kaldes, kan fremstilles når man har mistet alle sine naturlige tænder evt.

Delprotese

Delproteser erstatter, som navnet siger, dele af det naturlige tandsæt. Vi fremstiller flere forskellige typer delproteser.

Naturtro protese

En naturtro protese, er en protese hvor tænder og tandkød er udformet og indfarvet lidt mere som naturlige tænder og tandkød.

Rebasering

En gumme er en levende organisme, og den vil forandre sig hele livet. Gummen vil svinde, blive lavere eller mindre.

Louise Høyer